Thông báo

Mời cán bộ, giảng viên và người học của ĐHĐN truy cập miễn phí các cơ sở dữ liệu quốc tế Science Direct và ProQuest Central

10:02 | 25/11/2023 269

Trong năm qua, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tiện ích đến cán bộ, giảng viên và người học; được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cho đóng phí thường niên tham gia Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KHCN) Quốc gia (Bộ KHCN) cùng Liên hợp Thư viện; nhờ uy tín, vị thế của một ĐH vùng trọng điểm quốc gia, ĐHĐN đã được cấp quyền truy cập (miễn phí) 02 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc tế uy tín là Science Direct và Proquest Central. 

Đây là 02 CSDL quốc tế có độ bao phủ nhiều lĩnh vực, chuyên ngành, các tài nguyên số và nhiều nguồn tài liệu học thuật có giá trị cao, phục vụ hữu ích cho cán bộ, giảng viên và người học trong dạy và học, nghiên cứu khoa học, cập nhật các nguồn tri thức mới. 

Các địa chỉ IP được truy cập (miễn phí) gồm: Cơ quan ĐHĐN (truy cập tại Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN); 06 trường ĐH thành viên (Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh truy cập tại IP của Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn) và 03 đơn vị đào tạo trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh và Khoa Y-Dược). 

Đối với CSDL Science Direct: 

Cán bộ, giảng viên và người học truy cập tại website: https://www.sciencedirect.com/ với địa chỉ IP của trường/đơn vị mình.

Thông tin và hướng dẫn truy cập CSDL Science Direct vui lòng tham khảo tại đây

Đối với CSDL Proquest Central: 

Cán bộ, giảng viên và người học truy cập tại website: http://lhtv.vista.vn với địa chỉ IP của trường/đơn vị mình. 

Thông tin và hướng dẫn truy cập CSDL Proquest Central vui lòng tham khảo tại: https://bit.ly/huongdantruycapcsdl.

Kính mời Quý Thầy, Cô, Anh, Chị và người học truy cập để khai thác tiện ích, đồng thời lưu ý tuân thủ về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Thông tin cần thiết vui lòng liên hệ: Email: clirc@ac.udn.vn. 

Trân trọng./. 

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Fanpage Khoa GDTC

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm
Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Sư phạm
Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn
Phân hiệu Kon Tum
Viện Việt - Anh
Khoa Y Dược