Danh bạ điện thoại


SttHình ảnhHọ tên, chức vụThông tin liên hệGhi chú
1TS. Võ Đình Hợp
Trưởng khoa Ban Chủ nhiệm Khoa; Trưởng Bộ môn Bộ môn Thể thao cá nhân; Giám đốc Trung tâm Thể thao 
Điện thoại: 0903.505.699
Email: vodinhhop@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
2ThS. Trần Đình Liêm
Phó Trưởng khoa Ban Chủ nhiệm Khoa 
Điện thoại: 0914.037.250
Email: tdinhliem@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
3PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Phó Trưởng khoa Ban Chủ nhiệm Khoa 
Điện thoại: 0913.412.595
Email: tungtdtt1975@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
4CN. Trần Văn Huệ
Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao 
Điện thoại: 0913.477.695
Email: tranvanhue203@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
5ThS. Nguyễn Thanh Giang
Trưởng Bộ môn Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục 
Điện thoại: 0905.265.456
Email: nguyenthanhgiang456@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
6ThS. Đỗ Quốc Hùng
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0945.558.587
Email: hungbumnuni@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
7TS. Đào Thị Thanh Hà
Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu khoa học - Đảm bảo chất lượng - HTQT 
Điện thoại: 0935.303.368
Email: thanhha.xu@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
8ThS. Đàm Hùng Phi
Tổ trưởng Tổ Tổ chức Hành chính - Cơ sở vật chất 
Điện thoại: 0935.205.558
Email: dhphi@kontum.udn.vn
Lý lịch khoa học 
 
9TS. Trần Lê Nhật Quang
Tổ trưởng Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên 
Điện thoại: 0905.122.887
Email: nhatquang19121984@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
10ThS. Trần Vĩnh An
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0905.050.862
Email: goltran175@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
11ThS. Cao Đức Anh
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0935.164.899
Email: caoducanh@gmail.com
 
 
12ThS. Nguyễn Xuân Bách
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0766.566.535
Email: nxb0403@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
13ThS. Trần Văn Châu
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0913.488.289
Email: tvchaubr@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
14ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0973.669.758
Email: dungquynhvn@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
15ThS. Hà Thị Hân
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0941.277.416
Email: misshanqb@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
16ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Giảng viên Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục 
Điện thoại: 0973.757.117
Email: thuyhang12.2008@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
17ThS. Nguyễn Xuân Hiền
Giảng viên Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục 
Điện thoại: 0914.404.848
Email: vn.xuanhien@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
18CN. Phạm Đức Hòa
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0905.750.705
Email: duchoa87gdtc@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
19CN. Trần Ngọc Hùng
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0905.027.927
Email: tranngochung2112@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
20ThS. Hồ Anh Hưng
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0905.325.956
Email: hoanhhung1596@gmail.com
 
 
21CN. Huỳnh Thái Hưng
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0905.027.827
Email: hthung@ymail.com
Lý lịch khoa học 
 
22Nguyễn Gia Huy
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 02363.841.325
Email: nguyengiahuy97@gmail.com
 
 
23ThS. Nguyễn Ngọc Huy
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0923.481.980
Email: nguyenngochuy.viethan@gmail.com
 
 
24ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0905.851.002
Email: pnthietke@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
25TS. Hoàng Trọng Lợi
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0982.220.702
Email: trong_loi2001@yahoo.com
Lý lịch khoa học 
 
26ThS. Nguyễn Hữu Lực
Giảng viên Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục 
Điện thoại: 0905.513.275
Email: luc.ngh@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
27ThS. Nguyễn Trọng Minh
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0916.616.383
Email: minhu82@gmail.com
 
 
28ThS. Hà Quốc Pháp
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0905.730.790
Email: quocphap88gdtc@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
29ThS. Lê Quang Phước
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0934.898.990
Email: quangphuocle22@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
30ThS. Phạm Thị Phượng
Giảng viên Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục 
Điện thoại: 0976.190.069
Email: phuongttgdtc@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
31ThS. Lê Ngô Anh Quân
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0826.041.196
Email: anhquan1196@gmail.com
 
 
32ThS. Nguyễn Văn Thắng
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0934.800.889
Email: nguyenthangtdtt@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
33ThS. Phạm Hữu Thật
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0973.720.764
Email: thatpham6@gmail.com
 
 
34ThS. Trần Minh Thế
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0972.726.738
Email: minhthe158@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
35ThS. Phạm Nhật Trường
Giảng viên Bộ môn Thể thao cá nhân 
Điện thoại: 0776.113.103
Email: truongpham3467@gmail.com
 
 
36ThS. Trần Văn Trường
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0905.652.554
Email: truongbongda@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
37CN. Trần Ngọc Tú
Giảng viên Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục 
Điện thoại: 0914.747.989
Email: tnttugdtc@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
38ThS. Trương Anh Tuấn
Giảng viên Bộ môn Thể thao tập thể 
Điện thoại: 0984.636.088
Email: truonganhtuan20986@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
39ThS. Trần Thị Vi Vân
Giảng viên Bộ môn Lý luận - Điền kinh - Thể dục 
Điện thoại: 0932.565.404
Email: vivantran87@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
40CN. Phan Nguyễn Mỹ Diệu
Chuyên viên Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên 
Điện thoại: 0905.495.449
Email: pnmdieu@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
41ThS. Nguyễn Thị Nhạn
Chuyên viên Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên 
Điện thoại: 0905.707.207
Email: patnhan@gmail.com
 
 
42KS. Nguyễn Thị Sương
Chuyên viên Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên 
Điện thoại: 0914.843.575
Email: suongttgdtc@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
43CN. Phạm Hoàng Tố Trinh
Chuyên viên Tổ Tổ chức Hành chính - Cơ sở vật chất 
Điện thoại: 02363.841.325
Email:
 
 
44CN. Trương Chí Vỹ
Chuyên viên Tổ Tổ chức Hành chính - Cơ sở vật chất 
Điện thoại: 0905.421.189
Email: truongchivy0301@gmail.com
Lý lịch khoa học 
 
45CN. Lê Thị Như Phúc
Kế toán trưởng Trung tâm Thể thao 
Điện thoại: 02363.841.325
Email: fpe.udn@gmail.com
 
 
46CN. Phạm Thị Kim Huệ
Kế toán viên Trung tâm Thể thao 
Điện thoại: 0983.497.682
Email: huetan205@gmail.com
 
 
47ThS. Lê Quốc Huy
Huấn luyện viên Trung tâm Thể thao 
Điện thoại: 02363.841.325
Email: fpe.udn@gmail.com
 
 
48ThS. Nguyễn Nam
Huấn luyện viên Trung tâm Thể thao 
Điện thoại: 02363.841.325
Email: fpe.udn@gmail.com
 
 
49Huỳnh Thanh Hải
Bảo vệ Tổ Tổ chức Hành chính - Cơ sở vật chất 
Điện thoại: 0935.096.209
Email:
Lý lịch khoa học 
 
50Nguyễn Thị Minh Loan
Nhân viên Tổ Tổ chức Hành chính - Cơ sở vật chất 
Điện thoại: 02363.841.325
Email: