Sứ mạng - Tầm nhìn


Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực có tinh thần nhân văn, tư duy sáng tạo và quyết tâm khởi nghiệp; có bản lĩnh, lập trường và thích nghi nhanh chóng với môi trường lao động trong nước và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng; tiên phong trong giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền bá tri thức khoa học, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Tầm nhìn

Đại học Đà Nẵng sẽ là một trong ba trung tâm đại học lớn nhất của cả nước; một trong ba đại học trọng điểm quốc gia; trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia; ngang tầm khu vực và quốc tế.

Đại học Đà Nẵng sẽ được xếp hạng trong nhóm 50 đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á với nhiều ngành mũi nhọn trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, y học; là trung tâm hợp tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược của Đại học Đà Nẵng là xây dựng một đại học vùng thống nhất bao gồm nhiều trường đại học và các đơn vị thành viên dựa trên một mô hình quản trị đại học tiên tiến; là đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đủ sức giải quyết tất cả các vấn đề chuyên ngành và đa ngành đặt ra trong thực tế, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực; là cầu nối quan trọng trong hợp tác quốc tế để hỗ trợ quá trình hội nhập toàn diện của khu vực trong quá trình toàn cầu hóa; tham gia các hệ thống kiểm định, xếp hạng các trường đại học trong nước và quốc tế để Đại học Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm đầu các trường đại học trong nước và khu vực.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn - Phục vụ cộng đồng

Chất lượng: Bao gồm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ phục vụ cộng đồng từng bước được nâng lên theo chuẩn mực quốc tế. Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp từ ĐHĐN có trình độ, kỹ năng tương đương với sinh viên các nước ASEAN và thế giới.

Sáng tạo: Thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội, là nơi sản sinh ra tri thức mới; sinh viên tốt nghiệp ra trường có tính năng động cao, tự thích nghi với môi trường công tác và có tinh thần khởi nghiệp.

Nhân văn: Đào tạo sinh viên có tình yêu quê hương đất nước, quý trọng truyền thống văn hóa bốn nghìn năm của dân tộc, có đạo đức trong thi hành công vụ, vị tha, tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.

Phục vụ cộng đồng: Liên tục cải thiện chất lượng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cộng đồng là mục tiêu phấn đấu của các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHĐN. Điều này đòi hỏi cập nhật, đổi mới thường xuyên chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy để sinh viên tốt nghiệp có năng lực công tác tốt nhất, phục vụ cộng đồng hiệu quả nhất.

Thông điệp

Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.