Ban Chủ nhiệm Khoa


Địa chỉ :62 Ngô Sĩ Liên, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại :(+84.0236).3841325
Email :fpe.udn@ac.udn.vn
Trưởng khoa
TS. Võ Đình Hợp
Phó Trưởng khoa
ThS. Trần Đình Liêm
Phó Trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Giáo dục Thể chất là đơn vị chuyên môn có các chức năng sau:

1. Khoa Giáo dục Thể chất có chức năng giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất cho học sinh sinh viên các ngành đào tạo trong toàn Đại học Đà Nẵng;

2. Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành thể dục thể thao trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành.

3.Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

4. Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về công tác thực tập cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao.

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Trưởng khoa0903.505.699vodinhhop@gmail.com
2Phó Trưởng khoa0914.037.250tdinhliem@gmail.com
3Phó Trưởng khoa0913.412.595tungtdtt1975@gmail.com