Tài liệu điện tử

Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cập nhật: 15:43 | 05/04/2016
93 KB
2
Quyết định về việc Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất điều chỉnh, bổ sung
Tác giả: Khoa Giáo dục Thể chất, ĐHĐN. Cập nhật: 04:03 | 06/09/2023
697 KB
3
Quyết định về việc Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất
Tác giả: Khoa Giáo dục Thể chất, ĐHĐN. Cập nhật: 04:09 | 06/09/2023
711 KB
4
Quyết định Ban hành Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng 2022
Tác giả: Khoa Giáo dục Thể chất, ĐHĐN. Cập nhật: 03:58 | 06/09/2023
5.403 KB
5
Quyết định Ban hành Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng 2016
Tác giả: Khoa Giáo dục Thể chất, ĐHĐN. Cập nhật: 04:07 | 06/09/2023
6.862 KB
6
Quy định Quản lý kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất của sinh viên hệ chính quy của các cơ sở giáo dục đại học thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Khoa Giáo dục Thể chất, ĐHĐN. Cập nhật: 04:05 | 06/09/2023
899 KB