Thông báo

Thông báo về việc đăng nhập tài khoản của sinh viên

15:42 | 19/10/2023 5686

Từ ngày 20/10/2023 Khoa Giáo dục Thể chất, ĐHĐN sẽ sử dụng website giao diện mới. Sinh viên đăng nhập để xem thông tin với:

- Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

- Mật khẩuMật khẩu mặc định được thiết lập dựa vào ngày sinh với độ dài 8 ký tự. Ví dụ nếu sinh viên sinh ngày 18/05/1996 thì mật khẩu là 18051996. Nếu không có ngày sinh thì mật khẩu là 123456.

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu khác.

 

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Fanpage Khoa GDTC

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm
Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Sư phạm
Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn
Phân hiệu Kon Tum
Viện Việt - Anh
Khoa Y Dược