Thông báo

Thông báo góp ý Dự thảo Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của ĐHĐN (lần 2)

16:52 | 28/12/2021 306

Xem tại đây

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Fanpage Khoa GDTC

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm
Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Sư phạm
Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn
Phân hiệu Kon Tum
Viện Việt - Anh
Khoa Y Dược