Thông báo

Danh sách giảng viên giảng dạy GDTC1 khóa 2022 tại các trường thành viên

15:23 | 06/10/2022 501

Trường Đại học Bách khoa

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học CNTT và TT Việt - Hàn

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Fanpage Khoa GDTC

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm
Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Sư phạm
Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn
Phân hiệu Kon Tum
Viện Việt - Anh
Khoa Y Dược