Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ ĐỢT THÁNG 3 NĂM HỌC 2015-2016

00:29 | 06/04/2016 238

Danh sách này cũng là danh sách dự thi

Lịch cấp phát Chứng chỉ GDTC khóa 2012 trường ĐH Bách khoa

01:39 | 13/11/2015 162

Khoa GDTC thông báo lịch cấp phát Chứng chỉ Giáo dục Thể chất cho sinh viên khóa 2012 thuộc trường ĐH Bách khoa

Học lại, học cải thiện vào tháng 10 năm học 2015 - 2016

03:38 | 11/11/2015 296

Thời gian đăng ký từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2015

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN LÝ THUYẾT VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

01:38 | 22/10/2015 164

Thể dục thể thao được hình thành từ những hoạt động lao động và lịch sử của nó phát triển phù hợp với các thời kỳ tiến triển của xã hội loài người

<< < 9 10 11 12 13 14