Thể thao SV

Lịch, danh sách và kết quả thi đấu các môn (cập nhật thường xuyên)

11:39 | 11/04/2024 5879

Lịch, danh sách và kết quả thi đấu các môn (cập nhật thường xuyên)

Thông báo số 1 về việc tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XIII - 2024

10:24 | 11/04/2024 198

Thông báo số 1 về việc tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XIII - 2024

Kế hoạch tổ chức Đại hội

10:21 | 11/04/2024 137

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XIII - 2024

Điều lệ Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XIII - 2024

10:10 | 11/04/2024 117

Điều lệ Đại hội Thể thao Sinh viên Đại học Đà Nẵng lần thứ XIII - 2024