Tin tức hoạt động

Hội thảo Khoa học Công nghệ của Khoa GDTC lần thứ III năm 2018

10:09 | 12/06/2018 675

Vào lúc 08h00 ngày 09 tháng 6 năm 2018, tại Khoa Giáo dục Thể chất đã diễn ra Hội thảo Khoa học Công nghệ của Khoa Giáo dục Thể chất lần thứ III năm 2018 với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng”.

Tới dự Hội thảo, về phía Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao, ThS. Võ Đình Hợp – Quyền Trưởng khoa Khoa Giáo dục Thể chất – Giám đốc Trung tâm Thể thao - ĐHĐN, ông Trần Văn Huệ - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao.

Hội thảo mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC và hoạt động phong trào thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng, góp phần vào sự nghiệp giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

            

ThS. Võ Đình Hợp – Trưởng khoa Khoa GDTC phát biểu tại Buổi Hội thảo

ThS. Trần Vĩnh An báo cáo tại Buổi Hội thảo

ThS. Phan Ngọc Thiết Kế báo cáo tại Buổi Hội thảo

ThS. Hà Thị Hân báo cáo tại Buổi Hội thảo

ThS. Nguyễn Hữu Lực báo cáo tại Buổi Hội thảo

 

Phát biểu tại Buổi Hội thảo

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung báo cáo tại Buổi Hội thảo

ThS. Phạm Thị Phượng báo cáo tại Buổi Hội thảo

Chụp hình lưu niệm

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Tin mới

Tin đọc nhiều