Xem chi tiết:
Đại học Đà Nẵng thông báo công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021

Cập nhật ngày: 10/07/2021 11:50:41


Đại học Đà Nẵng thông báo công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021

Các bạn thí sinh xem điểm chuẩn tại link sau:

Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/7085

Điểm chuẩn theo kết quả thi đánh giá năng lực: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/diemchuan/7084

Tin Ban Đào tạo ĐHĐN


Tin tức liên quan