Xem chi tiết:
Môn Cờ vua [Đại hội Thể thao sinh viên ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 12/09/2017 01:52:19


KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN CỜ VUA

I. CÁ NHÂN NAM:

1. Nhất: Nguyễn Duy Điền Nguyên - Đại học Bách khoa

2. Nhì: Trần Gia Khang - Đại học Bách khoa

3. Ba: Chu Đức Huy - Đại học Kinh tế

II. CÁ NHÂN NỮ:

1. Nhất: Trần Thị Châu Giang - Đại học Kinh tế

2. Nhì: Nguyễn Thị Thanh Hà - Đại học Kinh tế

3. Ba: Tán Lê Thùy Trang - Cao đẳng Công nghệ

III. ĐỒNG ĐỘI NAM:

1. Nhất: Đại học Bách khoa

2. Nhì: Đại học Kinh tế

3. Ba: Đại học Sư phạm

IV. ĐỒNG ĐỘI NỮ:

1. Nhất: Đại học Kinh tế

2. Nhì: Đại học Bách khoa

3. Ba: Đại học Sư phạm


Tin tức liên quan