Xem chi tiết:
Môn Điền kinh [Đại hội Thể thao sinh viên ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 12/09/2017 01:52:35


TẢI LỊCH THI ĐẤU Tại đây

TẢI QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÔN ĐIỀN KINH Tại đây


KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH

 


Tin tức liên quan