Xem chi tiết:
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2021

Cập nhật ngày: 30/06/2021 09:23:25


Đại học Đà Nẵng thông báo về việc tạm dừng tổ chức xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Đại học Đà Nẵng năm 2021.

Xem Thông báo 2280/ĐHĐN-TCCB kèm theo.


Tin tức liên quan