Xem chi tiết:
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức (Vòng 1) năm 2021

Cập nhật ngày: 15/06/2021 09:15:44


Thực hiện Kế hoạch số 1344/KH-ĐHĐN ngày 07/4/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2021; Căn cứ Biên bản họp ngày 01/6/2021, ĐHĐN thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 như File kèm theo dưới đây.

Tải File Tại đây

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN


Tin tức liên quan