Xem chi tiết:
KHẢO SÁT MÔN HỌC GDTC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2020

Cập nhật ngày: 14/01/2021 11:52:48


1. ĐH BÁCH KHOA: https://forms.gle/p3G4h4MgsXYx8RZi9

2. ĐH SƯ PHẠM: https://forms.gle/wQ9VNvCNrMvCb3Ft7

3. ĐH KINH TẾ: https://forms.gle/hWbGDNtcUuTjZPRDA

4. ĐH NGOẠI NGỮ: https://forms.gle/poRbqhTnJq6m2rkH6

5. ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT: https://forms.gle/QyMSgmEFtwCwhznv6

6. ĐH CNTT VÀ TT VIỆT – HÀN: https://forms.gle/9Tk5Qph7qKPWcKte6

7. KHOA Y DƯỢC: https://forms.gle/qRpVUCRGJVScYs4x6

8. VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH: https://forms.gle/MUqjcDqjsdCbME7t6

 

 


Tin tức liên quan