Xem chi tiết:
KHÓA 2016 - ĐH BÁCH KHOA: LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ MÔN HỌC GDTC

Cập nhật ngày: 10/07/2020 08:03:05


SINH VIÊN XEM THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

GHI CHÚ:

Sinh viên khi đến nhận mang theo CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN, người khác đến nhận thay phải có: GIẤY ỦY QUYỀN + CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN (Photo công chứng) của người được cấp chứng chỉ và người được ủy quyền nhận.


Tin tức liên quan