Xem chi tiết:
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ TRONG ĐỢT THÁNG 6-2020

Cập nhật ngày: 29/06/2020 01:45:12


SINH VIÊN XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

GHI CHÚ:

- Thời gian nhận: Thứ 3 và 5 hàng tuần

- Sinh viên khi đến nhận mang theo CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN, người khác đến nhận thay phải có: GIẤY ỦY QUYỀN + CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN (Photo công chứng) của người được cấp chứng chỉ và người được ủy quyền nhận.


Tin tức liên quan