Xem chi tiết:
KẾT QUẢ THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐHĐN LẦN THỨ XI - 2019 (Cập nhật đến 20h ngày 19/4/2019)

Cập nhật ngày: 06/05/2019 03:58:41


MÔN THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU


MÔN BÓNG ĐÁ NAM

KẾT QUẢ THI ĐẤU

BẢNG XẾP HẠNG


MÔN BÓNG ĐÁ NỮ

KẾT QUẢ THI ĐẤU

BẢNG XẾP HẠNG


MÔN BÓNG RỔ NAM

KẾT QUẢ THI ĐẤU

BẢNG XẾP HẠNG


MÔN CẦU LÔNG


MÔN BÓNG BÀN


MÔN ĐIỀN KINH

BẢNG TỔNG KẾT

XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN


MÔN CỜ VUA


MÔN BÓNG CHUYỀN


Tin tức liên quan