Xem chi tiết:
LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐHĐN LẦN THỨ XI - 2019

Cập nhật ngày: 08/04/2019 03:35:08


 

MÔN BÓNG ĐÁ NAM


MÔN BÓNG ĐÁ NỮ


MÔN BÓNG CHUYỀN NAM, NỮ


MÔN BÓNG RỔ NAM


THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU


MÔN CẦU LÔNG

THỜI GIAN THI ĐẤU

LỊCH THI ĐẤU


MÔN BÓNG BÀN

THỜI GIAN THI ĐẤU

LỊCH THI ĐẤU


MÔN CỜ VUA


MÔN ĐIỀN KINH

KẾT QUẢ BỐC THĂM

LỊCH THI ĐẤU


Tin tức liên quan