Xem chi tiết:
Hội thảo Khoa học toàn quốc: "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học"

Cập nhật ngày: 20/10/2020 15:54:18


Giấy mời Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2020 Bia ngoai; Ben trong

Thông báo số 4: V/v Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng: Xem tại đây

Thông báo số 3: Xem tại đây

Thông báo số 2: Xem tại đây

Tải File Tại đây

 


Tin tức liên quan