Xem chi tiết:
Kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021)

Cập nhật ngày: 30/03/2021 15:50:07


         Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia giáo dục. Nha gồm có Phòng Thanh niên TW và Phòng Thể dục TW.

          Cũng trong ngày 27-3-1946, trên các báo Cứu Quốc, Việt Nam khỏe và nhiều tờ báo khác đăng lời “Hồ Chủ tịch hô hào đồng bào tập thể dục”. Trong bài viết, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước…”

          Ngày 29/1/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hằng năm làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. Quyết định ghi rõ Ngày Thể thao Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh. Ngày 27/3/1946 chính thức là ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam.

          Trải qua 75 năm phát triển và trưởng thành, ngành Thể dục thể thao luôn giữ vị trí quan trọng góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế của đất nước ta.

         

ThS. Võ Đình Hợp – Q. Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm phát biểu lại ngày Lễ Kỷ niệm

          ThS. Võ Đình Hợp phát biểu: “         Hôm nay chúng ta ôn lại truyền thống tự hào của ngành thể dục thể thao để khơi dậy tinh thần làm việc của tất cả những người đang hoạt động trong ngành TDTT, chúng ta cần nỗ lực làm việc, trau dồi kiến thức chuyên môn để đáp ứng với nhu cầu của xã hội, nhu cầu của người học, chúng ta cần từng bước nâng cao vấn đề chất lượng trong giảng dạy, để xã hội ghi nhận.

          Năm nay theo chủ trương của ĐHĐN là tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, mỗi một sự thay đổi bao giờ cũng nảy sinh những vấn đề mâu thuẫn, nhưng chúng ta phải luôn có những suy nghĩ tích cực là có thay đổi, có đổi mới chúng ta mới có sự phát triển, nếu không chúng ta sẽ bị tụt hậu; chúng ta phải luôn trau dồi chuyên môn để khẳng định bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp TDTT, góp phần vào sự nghiệp đào tạo con người phát triển toàn diện.

          Nhân ngày Thể thao Việt Nam, Tôi xin chúc cho tất cả những người làm công tác TDTT thường xuyên tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người giảng viên để hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu để vượt qua khó khăn, tự tin khẳng định mình đối với ĐHĐN và đối với xã hội.”

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đến tặng hoa và chúc mừng

PGS.TS. Trần Hữu Phúc đến tặng hoa và chúc mừng

Hội Cựu chiến binh Cơ quan ĐHĐN đến tặng hoa và chúc mừng

Một số hình ảnh buổi giao lưu

 

 

 

           

 


Tin tức liên quan