Xem chi tiết:
Lý thuyết môn học GDTC HK2 năm học 2020 - 2021

Cập nhật ngày: 21/05/2021 09:23:24


1. Lý thuyết GDTC1 (Điền kinh): Xem tại đây

2. Lý thuyết GDTC2:

- Thể dục Tự do Nam: Xem tại đây

- Thể dục Tự do Nữ: Xem tại đây

3. Lý thuyết GDTC4:

- Thể dục nhịp điệu 2: Xem tại đây

- Bóng đá 2: Xem tại đây

- Bóng chuyền 2: Xem tại đây

- Bóng rổ 2: Xem tại đây

- Cầu lông 2: Xem tại đây

- Bóng bàn 2: Xem tại đây


Tin tức liên quan