Xem chi tiết:
Lý thuyết môn học GDTC HK2 năm học 2019-2020

Cập nhật ngày: 16/04/2020 20:08:18


1. Lý thuyết GDTC1 (Điền kinh): Xem tại đây

2. Lý thuyết GDTC2:

- Thể dục Tự do Nam: Xem tại đây

- Thể dục Tự do Nữ: Xem tại đây

3. Lý thuyết GDTC4:

- Thể dục nhịp điệu 2: Xem tại đây

- Bóng đá 2: Xem tại đây

- Bóng chuyền 2: Xem tại đây

- Bóng rổ 2: Xem tại đây

- Cầu lông 2: Xem tại đây

- Bóng bàn 2: Xem tại đây


Tin tức liên quan