Xem chi tiết:
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao năm học 2020 – 2021

Cập nhật ngày: 20/05/2021 11:54:14


Bản tin: Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao năm học 2020 – 2021

Vào lúc 14h00 ngày 31/10/2020 tại Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức viên chức của Khoa Giáo dục thể chất và Trung tâm Thể thao năm học 2020 - 2021.

Toàn cảnh của Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đại học Đà Nẵng: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ông Nguyễn Bắc Nam – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN – Phó Ban Đào tạo – ĐHĐH, Bà Lê Thị Minh Hằng – Phó Ban Kế hoạch Tài chính - Kế toán trưởng Đại học Đà Nẵng, Ông Hồ Phan Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN – Phó Chánh Văn phòng ĐHĐN; về phía Khoa và Trung tâm: Ban chủ nhiệm Khoa, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn Khoa và Trung tâm cùng 48 CBVC và người lao động của 02 đơn vị. Thành phần chủ trì hội nghị: ThS. Võ Đình Hợp – Q. Trưởng Khoa kiêm Giám đốc Trung tâm, Ông Trần Văn Huệ - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao, ThS. Đàm Hùng Phi - Chủ tịch Công đoàn Khoa và Trung tâm. Ban thư ký: ThS. Nguyễn Thanh Giang và ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

ThS. Võ Đình Hợp báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Khoa Giáo dục Thể chất năm học 2020 – 2021

Ông Trần Văn Huệ báo cáo tổng kết công tác năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm Thể thao năm học 2020 – 2021

Phát biểu của Cán bộ, viên chức tại Hội nghị

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị


Tin tức liên quan