Xem chi tiết:
GIẢI BÓNG BÀN "NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" TRANH CÚP "BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI" LẦN THỨ XIV - 2018

Cập nhật ngày: 05/11/2018 00:32:22


ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN "NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" TRANH GIẢI "BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI" LẦN THỨ XIV - NĂM 2018

XEM TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI BÓNG BÀN "NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" TRANH GIẢI "BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI" LẦN THỨ XIV - NĂM 2018

1. Gần 400 VĐV dự tranh Giải bóng bàn “Người GV nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIV


LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG BÀN "NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" TRANH GIẢI "BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI" LẦN THỨ XIV - NĂM 2018

VIDEO LỄ KHAI MẠC


KẾT QUẢ THI ĐẤU TẠI GIẢI BÓNG BÀN "NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" TRANH GIẢI "BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI" LẦN THỨ XIV - NĂM 2018

XEM TẠI ĐÂY


BẾ MẠC GIẢI BÓNG BÀN "NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN" TRANH GIẢI "BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI" LẦN THỨ XIV - NĂM 2018

XEM TẠI ĐÂY


Tin tức liên quan