Xem chi tiết:
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao năm học 2018 – 2019

Cập nhật ngày: 02/10/2018 01:16:03


          Vào lúc 8h00 ngày 29/9/2018 tại Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức viên chức của Khoa Giáo dục thể chất và Trung tâm Thể thao năm học 2018 – 2019.

          Tham dự Hội nghị có Ban chủ nhiệm Khoa, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn Khoa và Trung tâm cùng 48 CBVC và người lao động của 02 đơn vị. Thành phần chủ trì hội nghị: ThS. Võ Đình Hợp –Q. Trưởng Khoa kiêm Giám đốc Trung tâm, Ông Trần Văn Huệ - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao, ThS. Đàm Hùng Phi - Chủ tịch Công đoàn Khoa và Trung tâm. Ban thư ký: TS Đào Thị Thanh Hà, ThS. Nguyễn Thanh Giang.

ThS. Võ Đình Hợp báo cáo tổng kết công tác năm học 2017 -2018 và phương hướng nhiệm vụ của Khoa Giáo dục Thể chất năm học 2018 – 2019

Ông Trần Văn Huệ báo cáo tổng kết công tác năm học 2017 -2018 và phương hướng nhiệm vụ của Trung tâm Thể thao năm học 2018 – 2019

 

Phát biểu của Cán bộ viên chức tại Hội nghị

 

TS. Đào Thị Thanh Hà – Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị

 

 

 

 


Tin tức liên quan