Xem chi tiết:
Giao lưu Thể thao và Học thuật tại Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Cập nhật ngày: 02/12/2019 10:15:37


Xem tại đây

Giao lưu Bóng chuyền với trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng


Tin tức liên quan