Xem chi tiết:
Giao lưu Thể thao và Học thuật tại Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Cập nhật ngày: 18/12/2019 09:32:03


Xem tại đây

Giao lưu Bóng chuyền với trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu


Tin tức liên quan