Tra cứu thông tin cấp chứng chỉ GDTC


1. Trường Đại học Kinh tế:

Khóa 41: Tra cứu tại đây

2. Trường Đại học Sư phạm:

Khóa 15: Tra cứu tại đây

3. Trường Đại học Ngoại ngữ:

Khóa 15: Tra cứu tại đây

 

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan