Xem chi tiết:
ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XI - NĂM 2019

Cập nhật ngày: 02/04/2019 09:18:09


ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XI - NĂM 2019

Xem tại đây


MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Tải tại đây


THÔNG BÁO SỐ 1 VÀ LỊCH THI ĐẤU

Xem tại đây


THÔNG BÁO SỐ 2

Xem tại đây


LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XI - NĂM 2019

Xem tại đây


Tin tức liên quan