Giáo án


1. Giáo dục thể chất 1: Tải xuống

2. Giáo dục thể chất 2:

- Thể dục tự do nam: Tải xuống

- Thể dục tự do nữ: Tải xuống

3. Giáo dục thể chất 3:

- Cầu lông tự chọn 1: Tải xuống

- Bóng bàn tự chọn 1: Tải xuống

- Bóng đá tự chọn 1: Tải xuống

- Bóng chuyền tự chọn 1: Tải xuống

- Bóng rổ tự chọn 1: Tải xuống

- Thể dục nhịp điệu tự chọn 1: Tải xuống

4. Giáo dục thể chất 4:

- Cầu lông tự chọn 2: Tải xuống

- Bóng bàn tự chọn 2: Tải xuống

- Bóng đá tự chọn 2: Tải xuống

- Bóng chuyền tự chọn 2: Tải xuống

- Bóng rổ tự chọn 2: Tải xuống

- Thể dục nhịp điệu tự chọn 2: Tải xuống


Bài viết liên quan