Phát hành Chuyên trang về Đại học Đà Nẵng (số tháng 7/2021) trên Báo Đà Nẵng và Báo điện tử Đà Nẵng


Nhằm tăng cường phối hợp truyền thông về giáo dục và đào tạo, thể hiện vai tròtrách nhiệm xã hội của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, được sự chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN, Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông ĐHĐN tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội Báo Đà Nẵng thực hiện và phát hành Chuyên trang về ĐHĐN (số tháng 7/2021có nội dung trọng tâm về Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN trên Báo Đà Nẵng và Báo Điện tử Đà Nẵng (số 7585 ra ngày 14/7/2021, thứ Tư). 

Bài báo “Kiến tạo đại học tự chủ và hội nhập”

Bài báo “Kiến tạo đại học tự chủ và hội nhập phản ánh những nỗ lực của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN để kiến tạo một môi trường học tập, nghiên cứu tiện nghi, thân thiện, hướng đến một đại học “xanh”, tự chủ, hội nhập.

Theo lộ trình triển khai cơ chế tự chủ ĐH theo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; tích cực hiến kế, xây dựng và phản biện chính sách, khẳng định uy tín, học hiệu hàng đầu trong hệ thống giáo dục ĐH nước nhà và vươn tầm quốc tế.

Bài báo “Góp phần phát triển du lịch Đà Nẵng” ​

Bài báo “Góp phần phát triển du lịch Đà Nẵng” khẳng định vai trò của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, ngành mũi nhọn cho thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43/NQ-TW. Việc tăng cường gắn kết “ba nhà” (nhà nước-nhà trường-nhà doanh nghiệp), triển khai cơ chế đào tạo đặc thù đối với một số ngành, trong đó có du lịch là mô hình, kinh nghiệm tốt giúp SV có thêm nhiều cơ hội thực tập, thực hành và trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Cùng với đó, các nhà khoa học, giảng viên của Nhà trường cũng đã “hiến kế” góp phần phát triển du lịch Đà Nẵng nỗ lực thích ứng để vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19.

Bài báo “Bồi đắp khát vọng khởi nghiệp”

Bài báo “Bồi đắp khát vọng khởi nghiệp phản ánh sinh động những điển hình của Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN hun đúc tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên ngay trên giảng đường, nhờ đó khơi dậy tiềm năng, ươm mầm ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho sinh viên. 

Mục Tin hoạt động 

Mục Tin hoạt động giới thiệu tin tức, sự kiện, dấu ấn nổi bật từ các trường ĐH thành viên của ĐHĐN trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Phát hành Chuyên trang về ĐHĐN trên Báo Đà Nẵng là hoạt động truyền thông trọng tâm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hành động; phát huy trí tuệ, tiềm lực của đội ngũ trí thức và sinh viên ĐHĐN trong sứ mệnh đóng góp phát triển vùng và đất nước.

Vì một Đà Nẵng phát triển,

trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn

của miền Trung-Tây Nguyên và cả nước

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN sẽ lần lượt giới thiệu các bài báo trong Chuyên trang số tháng 7/2021 trên website udn.vn.

Trân trọng kính mời xem Chuyên trang (trang 5) trên Báo Đà Nẵng tại đây.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN


Bài viết liên quan