Đại học Đà Nẵng thông báo mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học Định hướng và giải pháp để thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững


Đại học Đà Nẵng thông báo mời viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học "Định hướng và giải pháp để Đà Nẵng phát triển bền vững, thật sự xứng tầm là trung tâm kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước". 

Xem Công văn số 2490/ĐHĐN-KHCNMT dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN

Xem tại đây


Bài viết liên quan