Đại học Đà Nẵng phát hành, giới thiệu Bản tin định kỳ số 1 năm 2021


Nhằm tiếp tục gắn kết, phục vụ cộng đồng, tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo góp phần nâng cao uy tín, học hiệu của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ số 1 năm 2021 (Newsletter No.1 UD-2021).

Kính mời xem Bản tin tại đây

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN


Bài viết liên quan