Xem chi tiết:
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Cập nhật ngày: 22/05/2017 01:05:44


        Chiều ngày 4/11/2016, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
       Đến dự Lễ bổ nhiệm có Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Ban Giám hiệu các đơn vị đại học thành viên; Trưởng, Phó cùng cán bộ viên chức các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
       Về phía Khoa Giáo dục Thể chất: Th.S Võ Đình Hợp được bổ nhiệm lại chức vụ Quyền Trưởng khoa Khoa Giáo dục Thể chất, Th.S Trần Đình Liêm được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Thể chất. 
       Về phía Trung tâm Thể thao, Ông Phan Ngọc Thiết được tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thể thao.
Một số hình ảnh tại Lễ bổ nhiệm.

 


Tin tức liên quan