Xem chi tiết:
Hội thảo Khoa học của Khoa Giáo dục Thể chất

Cập nhật ngày: 26/07/2016 02:02:08


       Sáng ngày 28/5/2016, tại Khoa Giáo dục Thể chất đã diễn ra Hội thảo khoa học chuyên đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng”.

      Đến dự hội thảo có PGS.TS Ngô Văn Dưỡng- Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, ThS. Võ Đình Hợp – Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất, Ông Phan Ngọc Thiết – Giám đốc Trung tâm Thể thao, TS. Nguyễn Thị Hằng Phương – Khoa Tâm lý Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm cùng toàn thể cán bộ viên chức khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao.

      Hội thảo được tổ chức nhằm định hướng các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục Thể chất  và hoạt động phong trào thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng, góp phần vào sự nghiệp  giáo dục toàn diện, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ThS. Võ Đình Hợp phát biểu tại buổi Hội thảo

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng phát biểu tại buổi Hội thảo

TS. Đào Thị Thanh Hà – Báo cáo : “Để nghiên cứu khoa học thật sự góp phần vào sự phát  triển của Khoa Giáo dục Thể chất

Đại học Đà Nẵng”

 

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương – Báo cáo: “Mối quan hệ giữa lo lắng và thành thích thi đấu thể thao của Sinh viên Đại học Đà Nẵng"

ThS. Trần Đình Liêm – Báo cáo: “Các giai đoạn tiếp thu kỹ thuật động tác và phương pháp giảng dạy tương ứng"

ThS. Hoàng Trọng Lợi – Báo cáo: “Nghiên cứu chất lượng đào tạo Giáo dục Thể chất - Thực tiễn tại trường Đại học Kinh tế"

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Báo cáo: “Đánh giá hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn thể dục Aerobic cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm"

ThS. Đàm Hùng Phi – Báo cáo: “Thay đổi nhận thức của sinh viên về công tác Giáo dục Thể chất và Thể thao

trong nhà trường hiện nay"

ThS. Nguyễn Thanh Giang – Báo cáo: “Ứng dụng và đánh giá các giải pháp phòng chống chấn thương trong tập luyện môn học Giáo dục Thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm"

      Hội thảo đã thành công tốt đep, với 7 đề tài và 3 bài tham luận, hội thảo đã gợi mở những vấn đề để CBVC Khoa GDTC tiếp tục nghiên cứu góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục thể chất của Đại học Đà Nẵng.


Tin tức liên quan