Xem chi tiết:
Đại hội thể dục thể thao cán bộ viên chức đại học đà nẵng lần thứ IV năm 2016

Cập nhật ngày: 20/07/2016 09:03:42


 

 

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV NĂM 2016

 http://fpe.udn.vn/ThongBao/ChiTiet/80


THÔNG BÁO SỐ 1 VÀ MẪU ĐĂNG KÝ SƠ BỘ 

http://fpe.udn.vn/ThongBao/ChiTiet/81


LỊCH THI ĐẤU, KẾT QUẢ, TIN TỨC CÁC MÔN TẠI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

LẦN THỨ IV NĂM 2016


BẾ MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV NĂM 2016Tin tức liên quan