Xem chi tiết:
Giải Cầu lông

Cập nhật ngày: 23/04/2018 02:57:12


- Xem lịch thi đấu: Tại đây

Lịch thi đấu chi tiết: Xem tại đây


KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

I. LỨA TUỔI 34 TRỞ XUỐNG

1. ĐÔI NAM

- Nhất: Nguyễn Hữu Phụng + Bùi Trung Hiệp (ĐH Kinh tế)

- Nhì: Nguyễn Quang Tùng + Thái Văn Tiến (ĐH Bách khoa)

- Ba: Hà Lê Anh Dũng + Huỳnh Quốc Đạt (CQ ĐHĐN)

2. ĐÔI NỮ

- Nhất: Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung + Nguyễn Thị Thu Hiền (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Phạm Thị Kim Liên + Nguyễn Thị Hà (CQ ĐHĐN)

- Ba: Cao Thị Xuân Mỹ + Nguyễn Hữu Phước Trang (ĐH SP Kỹ thuật)
3. ĐÔI NAM - NỮ

- Nhất: Trần Minh Thế + Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Trần Hữu Phụng + Hồ Ngọc Sương (ĐH Kinh tế)

- Ba: Huỳnh Quốc Đạt + Nguyễn Thị Thu Hiền (CQ ĐHĐN)

II. LỨA TUỔI 35 ĐẾN 45

1. ĐÔI NAM

- Nhất: Vương Lê Thắng + Trương Hữu Trì (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Dương Thế Hy + Nguyễn Phước Quý Duy (ĐH Bách khoa)

- Ba: Đoàn Duy Bình + Phan Đức Tuấn (ĐH Sư phạm)

2. ĐÔI NỮ

- Nhất: Đinh Thị Thu Thảo + Nguyễn Hữu Tâm Thu (ĐH Ngoại ngữ)

- Nhì: Nguyễn Khánh Hồng + Đặng Thị Đẳng (ĐH SP Kỹ thuật)

- Ba: Vũ Thị Thanh + Nguyễn Thị Thu Thủy (ĐH Bách khoa)

3. ĐÔI NAM NỮ:

- Nhất: Vương Lê Thắng + Vũ Thị Hạnh (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Hồ Trần Anh Ngọc + Nguyễn Thị Khánh Hồng (ĐH SP Kỹ thuật)

- Ba: Nguyễn Lê Châu Thành + Đặng Thị Đẳng (ĐH SP Kỹ thuật)

III. LỨA TUỔI 46 TRỞ LÊN

1. ĐÔI NAM

- Nhất: Hồ Mạnh Hùng + Hồ Văn Trường (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Lê Viết Chung + Nguyễn Tiến Dũng (ĐH Sư phạm)

- Ba: Trịnh Văn Hưng+ Trương Văn Kinh (CQ ĐHĐN)

2. ĐÔI NỮ

- Nhất: Trương Thị Thời + Nguyễn Thị Thu Thủy (ĐH Ngoại ngữ)

- Nhì: Nguyễn Thị Thanh Hà + Nguyễn Thị Hải Đường (ĐH Kinh tế)

- Ba: Nguyễn Thị Tuyết An + Nguyễn Lan Phương (ĐH Bách khoa)

3. ĐÔI NAM NỮ

- Nhất: Trần Văn Châu + Nguyễn Thị Hường (CQĐHĐN)

- Nhì: Nguyễn Đình Huấn + Nguyễn Lan Phương (ĐH Bách khoa)

- Ba: Nguyễn Hòa Nhân + Nguyễn Thị Thanh Hà (ĐH Kinh tế)

IV. NỘI DUNG LÃNH ĐẠO

1. ĐÔI NAM

- Nhất: Hồ Trần Anh Ngọc + Nguyễn Đức Sỹ (ĐH SP Kỹ thuật)

- Nhì: Phan Kim Tuấn + Nguyễn Anh Tuấn (ĐH Kinh tế)

- Ba: Phan Bảo An + Huỳnh Văn Kỳ (CQ ĐHĐN)

XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN

STT ĐƠN VỊ TỔNG ĐIỂM HCV HCB HCĐ ĐIỂM QUY ĐỔI
NHẤT ĐH BÁCH KHOA 48 2 3 2 20
NHÌ CƠ QUAN ĐHĐN 45 4 1 4 16
BA ĐH KINH TẾ 29 1 3 1 14
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 28 1 2 2 12
NĂM ĐH SƯ PHẠM 22 0 1 1 10
SÁU ĐH NGOẠI NGỮ 17 2 0 0 8


 


Tin tức liên quan