Xem chi tiết:
Giải Bóng bàn

Cập nhật ngày: 23/04/2018 03:25:13


Xem lịch thi đấu: Tại đây

Lịch thi đấu chi tiết: Xem tại đây


KẾT QUẢ THI ĐẤU 

I. LỨA TUỔI 40 TRỞ XUỐNG

1. ĐƠN NAM:

- Nhất: Ngô Tấn Vũ (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Hồ Anh Tài (ĐH Bách khoa)

- Ba: Trần Đoàn Vũ (ĐH Sư phạm)

2. ĐƠN NỮ:

- Nhất: Trương Thị Mỹ Phượng (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Ngô Thị Mỵ (ĐH SP Kỹ thuật)

- Ba: Trương Thị Thời (ĐH Ngoại ngữ)

3. ĐÔI NAM:

- Nhất: Nguyễn Anh Tuấn + Vũ Huy Công (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Trịnh Sơn Hoan + Nguyễn Kỹ Viễn (ĐH Kinh tế)

- Ba: Hồ Anh Tài + Nguyễn Đình Sơn (ĐH Bách khoa)

4. ĐÔI NỮ: 

- Nhất: Trương Thị Mỹ Phượng + Hoàng Ngọc Trâm (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Đào Thị Thanh Hà + Trần Thị Vi Vân (CQ ĐHĐN)

- Ba: Ngô Thị Mỵ + Trần Thị Kim Thanh (ĐH SP Kỹ thuật)

5. ĐÔI NAM NỮ:

- Nhất: Lê Duy Bảo + Trương Thị Thời (ĐH Ngoại ngữ)

- Nhì: Bùi Đức Hiển + Nguyễn Thị Khánh My (CĐ CNTT)

- Ba: Nguyễn Đình Sơn + Nguyễn Thị Hoài Nhi (ĐH Bách khoa)

II. LỨA TUỔI 41 TRỞ LÊN

1. ĐƠN NAM:

- Nhất: Lê Xứng (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Nguyễn Văn Thôi (ĐH SP Kỹ thuật)

- Ba: Phạm Duy Vũ (ĐH Bách khoa)

2. ĐƠN NỮ

- Nhất: Đỗ Thị Tuyết Hoa (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Huỳnh Thị Thanh Thắng (ĐH Bách khoa)

- Ba: Nguyễn Thị Khánh Vân (ĐH Bách khoa)

3. ĐÔI NAM

- Nhất: Lê Xứng + Phạm Duy Vũ (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Nguyễn Thanh Nam + Phan Cẩm Nam (ĐH Bách khoa)

- Ba: Nguyễn Văn Hùng + Trần Dung (CQ ĐHĐN)

4. ĐÔI NỮ

- Nhất: Đỗ Thị Tuyết Hoa + Phan Thị Hà Thanh (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Đinh Thị Như Thảo + Nguyễn Thị Khánh Vân (ĐH Bách khoa)

- Ba: Lê Thị Tuyết Anh + Ngô Thị Bích Thủy (ĐH Sư phạm)

5. ĐÔI NAM NỮ

- Nhất: Nguyễn Kính + Huỳnh Thị Thanh Thắng (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Phan Cẩm Nam + Phan Thị Hà Thanh (ĐH Bách khoa)

- Ba: Nguyễn Ngọc Hiệp + Nguyễn Thị Mười (ĐH Sư phạm)

III. NỘI DUNG LÃNH ĐẠO

1. ĐƠN NAM

- Nhất: Đoàn Anh Tuấn (ĐH Bách khoa)

- Nhì: Đoàn Gia Dũng (CQ ĐHĐN)

- Ba: Nguyễn Linh Nam (ĐH Sư phạm Kỹ thuật)

2. ĐƠN NỮ

- Nhất: Huỳnh Thị Kim Hà (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Lê Thị Hải Anh (ĐH Sư phạm Kỹ thuật)

- Ba: Đào Thị Thanh Phượng (ĐH Ngoại ngữ)

3. ĐÔI NAM

- Nhất: Trần Văn Nam + Đoàn Gia Dũng (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Lưu Trang + Nguyễn Vinh San (ĐH Sư phạm)

- Ba: Lê Khánh Toàn + Nguyễn Trí Công (ĐH Bách khoa)

4. ĐÔI NAM NỮ

- Nhất: Nguyễn Đức Hùng + Huỳnh Thị Kim Hà (CQ ĐHĐN)

- Nhì: Lê Duy Bảo + Đào Thị Thanh Phượng (ĐH Ngoại ngữ)

- Ba: Hồ Trần Anh Ngọc + Lê Thị Hải Anh (ĐH SP Kỹ thuật)

XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN

STT ĐƠN VỊ TỔNG ĐIỂM HCV HCB HCĐ ĐIỂM QUY ĐỔI
NHẤT ĐH BÁCH KHOA 98 7 5 6 20
NHÌ CƠ QUAN ĐHĐN 66 6 2 1 16
BA ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 32 0 3 3 14
ĐH SƯ PHẠM 28 0 1 3 12
NĂM ĐH KINH TẾ 20 0 1 0 10
SÁU ĐH NGOẠI NGỮ 18 1 1 1 8
BẢY CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 8 0 1 0 6

 


Tin tức liên quan