Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thông báo và tin tức
Xem chi tiết:
MÔN ĐIỀN KINH [ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 30/04/2017 10:26:33


TẢI LỊCH THI ĐẤU Tại đây

TẢI QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÔN ĐIỀN KINH Tại đây


KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH

 


Tin tức liên quan