Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thông báo và tin tức
Xem chi tiết:
MÔN THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU [ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 11/05/2017 08:07:38


 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI ĐẤU


Tin tức liên quan