Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thông báo và tin tức
Xem chi tiết:
Môn Bóng rổ [Đại hội Thể thao sinh viên ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 12/09/2017 01:53:08


TẢI LỊCH THI ĐẤU Tại đây


Tin tức liên quan