Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thông báo và tin tức
Xem chi tiết:
MÔN BÓNG RỔ [ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 17/05/2017 07:22:48


TẢI LỊCH THI ĐẤU Tại đây


Tin tức liên quan