Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thông báo và tin tức
Xem chi tiết:
Môn Bóng chuyền [Đại hội Thể thao sinh viên ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 12/09/2017 01:53:44


TẢI LỊCH THI ĐẤU Tại đây 

 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI ĐẤU

 Tin tức liên quan