Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thông báo và tin tức
Xem chi tiết:
MÔN BÓNG CHUYỀN [ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐHĐN X - 2017]

Cập nhật ngày: 22/05/2017 00:36:21


TẢI LỊCH THI ĐẤU Tại đây 

 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI ĐẤU

 Tin tức liên quan