Xem chi tiết:
[ĐH khóa 2014, CĐ khóa 2015] Bổ sung thủ tục đăng ký làm chứng chỉ và danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDTC

Cập nhật ngày: 11/04/2017 07:16:29


Sinh viên vào đường link để tải mẫu

http://fpe.udn.vn/ThongBao/ChiTiet/97

Danh sách sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ chưa đạt: Xem tại đây


Tin tức liên quan