Xem chi tiết:
Về việc mở lớp Học phần Giáo dục Thể chất 5

Cập nhật ngày: 03/03/2017 01:28:40


Ghi chú: Sinh viên học 3 buổi/1 tuần:

Thời gian:

- Thứ 4: 8h00

- Thứ 5: 8h00

- Thứ 6: 15h30


Tin tức liên quan