Xem chi tiết:
Hướng dẫn đăng ký học lại, học cải thiện

Cập nhật ngày: 21/02/2017 12:14:22


Chú ý:

Sau khi đăng ký, trước khi lớp bắt đầu học, sinh viên vào lại trang web để xem lại danh sách lớp.

Cách đăng ký:

- Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản bằng đường link: http://fpe.udn.vn/Account/Login

Hoặc click vào chữ SINH VIÊN  tại trang chủ.

Tài khoản: Mã sinh viên.

Mật khẩu: 12345678 (nếu sinh viên chưa đổi mật khẩu)

Sinh viên nào không đăng nhập được thì liên hệ ngay với Tổ Hành chính - Đào tạo

- Bước 2: Đăng ký học phần: Chọn Học phần sinh viên -> Chọn Đăng ký học phần:

Sau đó chọn đợt đăng ký:

Hiện ra lớp học phần đăng ký-> Chọn hoàn tất đăng ký ở phía dưới

Sinh viên học 2 học phần thì phải đăng ký chéo ca.

- Sau đó sinh viên in phiếu: Chọn biểu tượng máy in

Sinh viên mang phiếu lên nộp tiền (1 tờ A4 có 2 phiếu)

 

 

 


Tin tức liên quan