Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Liên hệ


 Lịch tiếp sinh viên:

     Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

     Buổi sáng từ:       7h30 đến 11h30

     Buổi chiều từ:      13h30 đến 17h00

     Địa điểm: Tổ Hành chính - Đào tạo, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ:

     KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

     Địa chỉ: Số 62 Ngô Sỹ Liên, Phường Hòa Khách Bắc,

     Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

     Email: fpe.udn@gmail.comfpe.udn@ac.udn.vn

     Điện thoại: 0236. 3841325