Image

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Danh sách cán bộ


 • ThS. Võ Đình Hợp - Trưởng Khoa 

  • Địa chỉ nhà riêng: 51 Nguyến Chi Thanh, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3740228 - Di động: 0903505699

  • Email: vdhop@ac.udn.vn; vodinhhop@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Trần Đình Liêm - Phó Trưởng Khoa 

  • Địa chỉ nhà riêng: 186/3 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3740216 - Di động: 0914037250

  • Email: tdliem@ac.udn.vn; 

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Phạm Thị Nghi - Trưởng Bộ môn Lý luận Điền kinh - Thể dục

   
  • Địa chỉ nhà riêng: 654/10 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0903524268

  • Email: ptnghi@ud.edu.vn ; phamthinghi@yahoo.com.vn

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Đỗ Quốc Hùng - Trưởng Bộ môn Thể thao tập thể

   
  • Địa chỉ nhà riêng: K37/9 Hải Hồ - ĐÀ NẴNG

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0945558587

  • Email: hungtuonghoai@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Hoàng Trọng Lợi - Trưởng Bộ môn Thể thao cá nhân

  • Địa chỉ nhà riêng: 143 Nguyễn Du -Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0982220702

  • Email: trong_loi2001@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Nguyễn Xuân Hiền - Tổ trưởng Tổ Hành chính - Đào tạo

  • Địa chỉ nhà riêng:

  • Điện thoại cơ quan: 0511 3841325 - Di động: 0914404848

  • Email: nxhien@ac.udn.vn; vn.xuanhien@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 
 • CN. Tôn Long Cường - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 84 Lưu Quý Kỳ, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0935112118

  • Email: tonlong62@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Nguyễn Đức Huấn - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 77 Hải Hồ Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0914082809

  • Email: nguyenduchuan62@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Trần Ngọc Tú - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 24 Khu Vực 4, P. Phước Mỹ An

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0914747989

  • Email: tnttu@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: K232/15 Phan Chu Trinh

  • Điện thoại cơ quan: 3841352 - Di động: 0973669758

  • Email: dungquynhvn@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Võ Văn Dũng - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 15/6A DUY TÂN, ĐÀ NẴNG

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905572584

  • Email:

  • Lý lịch khoa học

 
 • TS. Đào Thị Thanh Hà - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Lô F104 Chung Cư P. Hoà Minh

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0935303368

  • Email: thanhha.xu@gmail.com ; datthanhha@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 25 Hòa An, Cẩm Lệ

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0973757117

  • Email: thuyhang12.2008@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Phạm Đức Hòa - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 162 Tô Hiến Thành, Sơn Trà, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0511.3841325 - Di động: 01266554450

  • Email: duchoa87gdtc@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Trần Văn Huệ - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 203 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 370215 - Di động: 0913477695

  • Email: an_khang203@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Trần Ngọc Hùng - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 106 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905027927

  • Email: tranngochung2112@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Nguyễn Hữu Lực - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Thành phố Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905151155

  • Email: luc.ngh@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Trần Thị Thanh Mai - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: LÔ 505, LÊ THANH NGHỊ , ĐÀ NẴNG

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905541290

  • Email: tttmai@ud.edu.vn ; mai.nguyenthi760@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Hà Văn Nghiệp - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: TỔ 01, XUÂN HÀ, THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0935088852

  • Email: hvnghiep@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Trần Lê Nhật Quang - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 50 Bùi Thị Xuân

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905122887

  • Email: nhatquang1912@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 

 

 • Th.S Đàm Hùng Phi - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Pleiku - Gia lai Kon Tum

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0935205558

  • Email: dhphi@kontum.udn.vn

  • Lý lịch khoa học

 
 

 

 • KS. Phan Ngọc Thiết - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: K21/20 Lê Hồng Phong, Thành phố Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841237 - Di động: 0903501010

  • Email: phanthiet@dng.vnn.vn ; phanthiet14@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Nguyễn Thanh Giang - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 49 Nguyễn khang,Thanh khê,Đà Nẵng.

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905265456

  • Email: nguyenthanhgiang456@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Huỳnh Thái Hưng - Giáo viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Lô 5 - B5, K.Hội Nghị - Lý Tự Trọng - Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905027827

  • Email: hthung@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Phan Ngọc Thiết Kế - Giáo viên

  • Địa chỉ nhà riêng: K21/20 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905851002

  • Email: melodic_terror@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • ThS. Phạm Thị Phượng - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 654/10 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 0511 3841325 - Di động: 0976190069

  • Email: phuongttgdtc@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Lê Quang - Giáo viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 44 Núi Thành, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905225620

  • Email: lquanggdtcdn@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Nguyễn Trọng Tuấn - Giáo viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 69/7 HOÀNG VĂN THỤ, ĐÀ NẴNG

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905128354

  • Email: nguyentrongtuan_tdc@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Trần Vĩnh An - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 203 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905050862

  • Email: gotran175@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Hà Quốc Pháp - Giáo viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 08 Đường Bàu Làng - Thanh Khê - Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905730790

  • Email: quocphap_ha@yahoo.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Lê Quang Phước - Giảng viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 44/ Núi Thành - Quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: - Di động: 0934898990

  • Email: quangphuocle22@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • Nguyễn Thị Sương - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: K48/12 NGÔ SỸ LIÊN,HÒA KHÁNH BẮC,ĐÀ NẴNG

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0914843575

  • Email: suongttgdtc@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Phan Nguyễn Mỹ Diệu - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 396 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0905495449

  • Email: pnmdieu@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • KS. Nguyễn Hữu Nam - Chuyên viên

  • Địa chỉ nhà riêng: Tây Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Nghệ An

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0973757176

  • Email: huunam07t1@gmail.com; nhnam@ac.udn.vn

  • Lý lịch khoa học

 
 • CN. Trương Chí Vỹ - Hướng dẫn viên

  • Địa chỉ nhà riêng: 313/8 HÙNG VƯƠNG, ĐÀ NẴNG

  • Điện thoại cơ quan: 841325 - Di động: 0905421189

  • Email: truongchivy301@gmail.com

  • Lý lịch khoa học

 
 • Huỳnh Thanh Hải - Nhân viên bảo vệ

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 46 Quang Thành II Hòa Khánh

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 0935096209

  • Email:

  • Lý lịch khoa học

 
 • Dương Thị Hạnh - Nhân viên phục vụ

  • Địa chỉ nhà riêng: Tổ 23 P.Hòa Minh Liên Chiểu

  • Điện thoại cơ quan: 3841325 - Di động: 01216739357

  • Email:

  • Lý lịch khoa học